Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom nettbutikken www.sensuelt.com, heretter kalt Sensuelt.com til forbrukere. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sensuelt.com så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon fra Sensuelt.com er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. I bunnen av denne siden finner du linker til alle lovene. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

 

Parter

Selger er Sensuelt.com ved Omega Ventures AS, registrert i Brønnøysund-registeret med organisasjonsnummer 816584922. Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Sensuelt.com.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Sensuelt.com blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt i punkt 13.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er det å anse som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se nedenfor for mer informasjon.

Vi sender alle ordre med Posten og sender normalt ut varer hver dag. Som regel tar det fra 5 til 10 dager fra ordren er lagt inn til du kan hente pakken på posten eller ditt nærmeste utleveringssted. Alle pakker som sendes kan spores på nett. Sporingsnummer får du oppgitt på e-post når pakken er på vei.

 

Opplysninger

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette på epost, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og for momspliktige varer er prisen som vises på nettsidene inkludert mva. Alle priser er oppgitt uten frakt, emballasje, mv. Dette kommer som tillegg i prisen.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Alle varer sendes fra fjernlager i England. Sensuelt.com er ikke ansvarlig for eventuell toll og avgifter.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med VISA, Mastercard eller Paypal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre underleverandører. Ved delleveranser belaster vi kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

 

Tilbakebetaling

Du har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager dersom du velger å heve kjøpet (jf. lov om angrefrist). Regelen gjelder fra den dagen vi mottar henvendelsen fra deg. Som kunde vil du selv måtte betale for frakten for å sende varene tilbake til oss. Dersom vi foretar omlevering eller tar tilbake en vare ved reklamasjon, vil eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra vi har mottatt den reklamerte varen.

 

Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen. I henhold til forbrukskjøpsloven har Sensuelt.com risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen, kreve at kjøpet blir oppfylt, eller kreve erstatningsvare fra oss.

 

Uavhentede pakker

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil vi belaste deg et gebyr på kr 250,- inklusiv merverdiavgift for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Du vil motta en faktura fra oss på dette beløpet.

 

Reklamasjon

Dersom produktene har mangler kan du i henhold til forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

 

Angrerett

Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett. Varen må være ubrukt og i samme stand som da du mottok den. Du må selv betale frakt/returfrakt og ekspedisjonsgebyr dersom du angrer på din bestilling. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen etter loven til tre måneder.

Dersom du ønsker å returnere en vare må angrerettskjema legges ved varene du returnerer. Angrerettskjemaet legges ved alle utsendte varer, og kan også lastes ned på nett. På dette skjemaet finner du også adressen varene skal sendes til.

Vennligst merk at at angreretten etter norsk lov kun gjelder ved kjøp over 300,- nok. Se angrerettloven lenket nedenfor for mer informasjon.

Angreretten gjelder heller ikke for intim- og hygieneprodukter dersom du har tatt i bruk produktet eller brutt emballasjen. Ved kjøp av dildo, vibrator eller lignende anbefaler vi at du leser nøye på produktarket til varen inne på nettsiden vår. Vi videreselger ikke returnerte produkter, du kan derfor være helt trygg på at produktet du mottar ikke har vært testet eller brukt.

 

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter fakturadato, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

 

Personopplysninger

Sensuelt.com behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller, så som ovenfor politi og offentlige myndigheter.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på epost for mer informasjon.

 

Informasjonskapsler

Sensuelt.com benytter informasjonkapsler («cookies») for å ta bedre vare på deg som kunde. Disse informasjonskapslene tar vare på din handlekurv når du blar mellom sidene i vår butikk, og husker generelle innstillinger som innlogging til ”Min Side” og andre steder som krever innlogging med brukernavn og passord. Sensuelt.com bruker også informasjonskapsler fra Google for måling av trafikk på våre nettsider, samt for å bedre målrette reklame («Retargeting»). Samtykker du ikke til dette kan du slå av bruken av Informasjonskapsler eller Cookies i din nettleser.

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du (den besøkende) til at tredjeparter kan behandle IP-adressen din, for å fastslå din plassering for valutakonvertering. Du samtykker også at du har den valutaen lagret i en session cookie i nettleseren din. (en midlertidig cookie som blir automatisk fjernet når du lukker nettleseren.) Vi gjør dette for at den valgte valutaen skal forbli valgt og konsistent når du surfer på nettstedet vårt, slik at prisene kan konverteres til din (den besøkende) lokale valuta.

 

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Endring i vilkårene

Sensuelt.com forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force Majeur

Er Sensuelt.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sensuelt.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting.

 

Relevante lover og regler